ساخت و ساز در مناطق زراعی و باغی آزاد شد!

۱۷ اسفند, ۱۴۰۲

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.تا متراژ ۵۰۰ متر ساخت و ساز به شرط موافقت کمیسیون مذکور بلامانع است.

دیدگاه بگذارید