با گروه تخصصی مشاوره و سرمایه گذاری ملل در ارتباط باشید!

  شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری

  تهیه بسته های سرمایه گذاری

  ارزیابی و تعیین قیمت املاک

  طراحی بیزینس پلن کسب و کار

  اخذ مجوز، طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی

  باما تماس بگیرید

  مازندران

  رامسر – میدان کتالم

  516

  اینستاگرام

  گروه تخصصی ملل

  5165

  سایر راه های ارتباطی

  برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  مشاوره در امور : شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری تهیه بسته های سرمایه گذاری ، ارزیابی و تعیین قیمت املاک ، طراحی بیزینس پلن کسب و کار ،اخذ مجوز، طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی